Vorige pagina

5 mrt 2018

Bûthúsbankje: Bûthúsbankje hat op freedtejûn 26 jannewaris meidien oan it iepeningswykein fan LF 2018 mei in ferteljûn. No is men drok dwaande mei de tariedingen foar Meet Me at the Fountain yn juni 2018.

Bernetheater: Is wer starten op 15 jannewaris. Mear ynformaasje hjir.

MUTSEN OP REPRISE: noch hieltiid in grut sukses. Yn maart noch twa optredens, freed 16 maart yn Roden en sneon 25 maart yn Meppel. 
 
Meet Me at the Fountain: Yn de wykeinen fan 9 en 10 juni en 16 en 17 juni sjogge jo ús rûnom yn aksje. Mear ynformaasje hjir.

 

Foar mear ynformaasje, sjoch by Aktiviteiten

Welkom bij Akkrumer Dream Theater
Kies een taal om verder te gaan
Frysk Nederlands